Вовед во Вештачка Интелигенција

 1. Основни поими и терминологија.
  1. Елементи на интелигенција.
  2. Разлика помеѓу човечката и машинската интелигенција.
 2. Под-области на Вештачка Интелигенција
  1. Машинско учење.
  2. Длабоко учење.
  3. Невронски мрежи.
  4. “Фази” логика (Fuzzy Logic – Логика за непрецизноста).
  5. Когнитивно пресметување.
  6. Обработка на природен јазик (Natural Language Processing).
  7. Компјутерска визија.
 3. Успешни случаи на употреба.
  1. Препознавање на лице.
  2. Препознавање на регистарски таблички
  3. Препознавање сообраќајни знаци.
  4. Лажни вести во медиуми
  5. Игра “Go” и играње шах
  6. Свиткување на протеини
 1. Историја на компјутерските науки.
  1. Шта е компјутер.
  2. Древни и стари машини.
  3. Први комјутери.
  4. Тековни компјутери и Интернет.
  5. Паметни телефони.
 2. Потекло на Вештачката Интелигенција.
  1. Златното доба на Вештачката Интелигенција.
  2. Тјурингов тест.
  3. Информации и знаење.
  4. Рационални машини.
  5. Тековна Вештачка Интелигенција.
 3. Иднина на Вештачката Интелигенција.
  1. Тековни трендови во Вештачката Интелигенција.
  2. Влијание врз општеството.
  3. Пробиви во Вештачката Интелигенција.
  4. Што може да тргне наопаку.
  5. Свест.
 1. Вовед.
 2. Науки.
  1. Хемија и биологија.
  2. Здравство.
  3. Физика.
  4. Наука за материјали.
  5. Енергетски системи.
  6. Телекомуникации.
  7. Земјоделство.
 3. Финансии.
  1. Банкарство.
  2. “Fishing”
  3. Брокери и трговци.
  4. Проценка на ризик.
  5. Спречување и откривање измами.
 4. Индустрија.
  1. Автономни возила.
  2. Планирање на маршрута.
  3. Мониторинг на животната средина.
  4. Системи за рано предупредување.
  5. Војска.
 5. Информатички и комуникациски технологии.
  1. Помош за програмирање.
  2. Дизајн на невронска мрежа.
  3. Квантно пресметување.
  4. Податочно рударење.
  5. Коцкање.
  6. Интернет и е-трговија.
 6. Хуманистички науки.
  1. Право.
  2. Социјални.
  3. Уметности.
  4. Образование.
 1. Животен циклус на податоците.
  1. Изворни податоци.
  2. Карактеристики на моделот.
  3. Избор на модел.
  4. Локалитет на податоци.
  5. Доверба и потекло.
 2. Правни прашања.
  1. Заштита на податоци.
  2. Вештачка Интелигенција и Европска Унија.
  3. Национални стратегии за Вештачка Интелигенција.
  4. Националните агенции за надзор на Вештачка Интелигенција.
 3. Етички принципи на Вештачката Интелигенција.
  1. Надгледување на човечките одлуки.
  2. Спречување на штетите.
  3. Капитал.
  4. Способност за објаснување.
 4. Импликации во културата и социјалната сфера.
  1. Уметност и култура.
  2. Вработување.
  3. Социјални мрежи.
  4. Одговорност.
  5. Ризици.