Sissejuhatus AI-sse

 1. Põhimõisted ja terminoloogia.
  1. Arukuse elemendid.
  2. Inimese ja masinaintellekti erinevus.
 2. Tehisintellekti alamvaldkonnad.
  1. Masinõpe.
  2. Süvaõpe.
  3. Närvivõrgud.
  4. Hägus loogika.
  5. Kognitiivne andmetöötlus.
  6. Loomuliku keele töötlus.
  7. Masinnägemine.
 3. Edulood.
  1. Näotuvastus.
  2. Plaadituvastus.
  3. Liiklusmärkide tuvastamine.
  4. Süvavõltsingud meedias.
  5. Go ja male mängimine.
  6. Valkude voltimine.
 1. Arvutiteaduse ajalugu.
  1. Mis on arvuti.
  2. Antiik ja vanad masinad.
  3. Esimesed arvutid.
  4. Praegused arvutid ja Internet.
  5. Nutitelefonid.
 2. Tehisintellekti tekkepõhjused.
  1. Tehisintellekti kuldajastu.
  2. Turingi test.
  3. Info ja teadmised.
  4. Ratsionaalsed masinad.
  5. Praegune AI.
 3. AI tulevik.
  1. Tehisintellekti praegused suundumused.
  2. Mõju ühiskonnale.
  3. Läbimurded tehisintellekti valdkonnas.
  4. Mis võib valesti minna.
  5. Teadlikkus.
 1. Sissejuhatus.
 2. Teadused.
  1. Keemia ja bioloogia.
  2. Tervishoid.
  3. Füüsika.
  4. Materjaliteadus.
  5. Energeetikasüsteem.
  6. Telekommunikatsioon.
  7. Põllumajandus.
 3. Rahandus.
  1. Pangandus.
  2. Andmepüük.
  3. Maaklerid ja kauplejad.
  4. Riskianalüüs.
  5. Pettuste ennetamine ja tuvastamine.
 4. Tööstus.
  1. Autonoomsed sõidukid.
  2. Marsruudi planeerimine.
  3. Keskkonnaseire.
  4. Varajase hoiatamise süsteemid.
  5. Sõjavägi.
 5. IKT.
  1. Programmeerimisabi.
  2. Närvivõrgu disain.
  3. Kvantarvutus.
  4. Andmekaevandamine.
  5. Mängimine.
  6. Internet ja e-kaubandus.
 6. Humanitaarteadused.
  1. Õigusteadus
  2. Sotsiaalteadus.
  3. Kunst.
  4. Haridus.
 1. Andmete elutsükkel.
  1. Lähteandmed.
  2. Mudeli omadused.
  3. Mudelivalik.
  4. Andmete asukoht.
  5. Usalduväärsus ja andmeliinid.
 2. Õigusküsimused.
  1. Andmekaitse.
  2. Tehisintellekt ja Euroopa Liit.
  3. Riiklikud tehisintellekti strateegiad.
  4. Riiklikud asutused, mis järelevalvavad tehisintellekti.
 3. Tehisintellekti eetikapõhimõtted.
  1. Jälgida inimotsuseid.
  2. Kahjude vältimine.
  3. omaväärtus
  4. Seletatavus.
 4. Kultuurilised ja sotsiaalsed mõjud.
  1. Kunst ja kultuur.
  2. Tööhõive.
  3. Sotsiaalvõrgustikud.
  4. Vastutus.
  5. Riskid.