Kogemused ja ühishuvid.

TSAAI partnereid ühendab ühine huvi: rakendusliku tehisintellekti edendamine kõrghariduses. Pärast mitmeid aastaid kestnud kokkupuuteid Erasmus+ liikuvuse kaudu on partnerid otsustanud teha kvalitatiivse hüppe, et jagada oma teadmisi ja oskusi tehisintellekti valdkonnas, luues seega TSAAI konsortsiumi, et edendada tehisintellekti õpetamist multidistsiplinaarses ja polüvalentses kõrghariduskeskkonnas.

Meie varasemad kogemused Euroopa rahvusvahelistes projektides aitavad meeskonnatöö dünaamikat paremini kujundada ja iga partneri tugevaid külgi maksimaalselt ära kasutada. See on tugev alus edule, sest iga partner saab anda meeskonnale väärtuslikke teadmisi ja oskusi ning see toob kaasa parema suhtluse, tõhusama koostöö ja lõppkokkuvõttes ka paremaid tulemusi.

UNIRI | Sveučilište u Rijeci
Croatia
Universidad de Málaga
Spain
TalTech | Tallinna Tehnikaülikool
Estonia
International Balkan University (IBU)
North Macedonia
Slovenia
Mednarodna podiplmska šola Jožeta Štefana
Slovenia

Jožef Stefan International Postgraduate School

Hochschule Offenburg
Germany

Meie põhiväärtused.

Me väärtustame hea õpetamise tähtsust, mis inspireerib ja motiveerib õpilasi saavutama oma täielikku potentsiaali. Meie kirg õpetamise vastu on tingitud meie sügavast arusaamisest, et haridus on võimas vahend isiklikuks kasvuks ja ühiskonna arenguks. Samuti toetame kindlalt aususe väärtust, mis tähendab, et oleme kõigis oma tegevustes ja otsustes ausad, läbipaistvad ja vastutustundlikud. Me järgime kõrgeid kvaliteedistandardeid, püüdes pidevalt täiustada oma õpetamismetoodikat ning olles kursis uusimate uuringute ja parimate haridusalaste tavadega. Need põhiväärtused on meie professionaalse identiteedi alus, mis juhib meie suhtlemist õpilaste, kolleegide ja laiema hariduskogukonnaga.

Esmalt üliõpilased

Kõrghariduse õppekavad

Kirg

Uhke hästi tehtud töö üle

Terviklikkus

Projektijuhtimine ja läbipaistvus

Tipptase

Pidev täiustamine