Izkušnje in skupni interesi.

Partnerje TSAAI povezuje skupni interes: spodbujanje uporabne umetne inteligence v visokem šolstvu. Po več letih stikov prek Erasmus+ mobilnosti so se partnerji odločili narediti kvalitativni preskok in deliti svoje znanje in veščine na področju umetne inteligence ter tako ustanovili konzorcij TSAAI za spodbujanje poučevanja umetne inteligence v multidisciplinarnem in polivalentnem visokošolskem okolju.

Naše predhodne izkušnje v evropskih mednarodnih projektih pripomorejo k boljši dinamiki timskega sodelovanja in pomagajo čim bolje izkoristiti prednosti vsakega partnerja. To je močan temelj za uspeh, saj lahko vsak partner ekipi prinese dragocene vpoglede in veščine, kar vodi do boljše komunikacije, boljšega sodelovanja in na koncu do boljših rezultatov.

UNIRI | Sveučilište u Rijeci
Croatia
Universidad de Málaga
Spain
TalTech | Tallinna Tehnikaülikool
Estonia
International Balkan University (IBU)
North Macedonia
Slovenia
Mednarodna podiplmska šola Jožeta Štefana
Slovenia

Jožef Stefan International Postgraduate School

Hochschule Offenburg
Germany

Naše vrednote.

Cenimo pomen zagotavljanja dobrega poučevanja, ki lahko učence navdihne in motivira, da dosežejo svoj polni potencial. To strast do poučevanja poganja naše globoko zakoreninjeno prepričanje, da je izobraževanje močno orodje za osebno rast in družbeni napredek. Prav tako močno podpiramo vrednoto integritete, kar pomeni poštenost, preglednost in odgovornost pri vseh naših dejanjih in odločitvah. Držimo se visokih standardov odličnosti, nenehno si prizadevamo izboljšati svoje metodologije poučevanja in smo na tekočem z najnovejšimi raziskavami in najboljšimi praksami v izobraževanju. Te temeljne vrednote služijo kot temelj naše poklicne identitete, usmerjajo naše interakcije s študenti, kolegi in širšo izobraževalno skupnostjo.

Najprej študenti

Visokošolski učni načrti

Strast

Ponosni na dobro opravljeno delo

Integriteta

Vodenje projektov in preglednost

Odličnost

Stalno izboljševanje