Kaj je Erasmus+?

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

Ima ocenjen proračun v višini 26,2 milijard evrov. To je skoraj dvakrat toliko, kot je bilo v prejšnjem programskem obdobju (2014-2020).

Program 2021-2027 se osredotoča na socialno vključenost, zeleni in digitalni prehod ter spodbujanje udeležbe mladih v demokratičnem življenju.

Podpira prednostne naloge in dejavnosti, določene v evropskem izobraževalnem prostoru (EEA), Akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje in Evropskem programu znanj in spretnosti.

Program tudi:

 • podpira Evropski steber socialnih pravic,
 • izvaja EU strategijo za mlade 2019-2027 in
 • razvija evropsko dimenzijo v športu.

Priložnosti

Erasmus+ nudi priložnosti za mobilnost in sodelovanje na področjih:

 • Visoko šolstvo

 • Poklicno izobraževanje in usposabljanje
 • Šolsko izobraževanje (vključno z vrtci)
 • Izobraževanje odraslih
 • Mladina
 • Šport

Podrobne informacije o teh možnostih, vključno z merili za upravičenost, so na voljo v Vodniku za prijavitelje.

Izidi

Rezultati programa Erasmus+ so na voljo v poročilih in statističnih zbirkah ter na Erasmus+ projektni platformi. To vključuje večino pobud, financiranih v okviru programa, ter izbor dobrih praks in zgodb o uspehu.

Obiščite uradno stran Erasmus+:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sl/about-erasmus/what-is-erasmus

Pridruženi partnerji

UNIRI | Sveučilište u Rijeci
Croatia
Universidad de Málaga
Spain
TalTech | Tallinna Tehnikaülikool
Estonia
International Balkan University (IBU)
North Macedonia
Slovenia
Mednarodna podiplmska šola Jožeta Štefana
Slovenia

Jožef Stefan International Postgraduate School

Hochschule Offenburg
Germany

Projektni rezultati

Izobraževalni portal

FuturIA je temeljno orodje za učenje umetne inteligence na različnih nivojih predlaganih v tem projektu in je steber, ki zagotavlja in podpira učinek projekta. FuturIA je prilagojen izobraževalni portal, ki zagotavlja stičišče med študenti in učitelji ter podpira interakcijo z uporabo virov in aktivnosti, kot so klepeti, forumi, wikiji in videokonference; dokumenti, spletne strani in povezave; vprašalniki in projekti.

Razvoj kurikula

Poučevanje umetne inteligence (UI) za multidisciplinarno občinstvo zahteva jasen učni načrt, predvsem sklop učnih navodil za spletne module. Učni načrt je rezultat temeljite analize trenutnega stanja na področju umetne inteligence v državah partnericah z različnih vidikov, kot so: javne politike, družbeno znanje o umetni inteligenci, natančna definicija umetne inteligence v multidisciplinarnih okoljih, študij v visokem šolstvu in trenutne potrebe v EU, tako z javnega kot zasebnega vidika .

Učna gradiva

FuturIA nudi učne module, prilagojene občinstvu projekta, ki so razdeljeni na naslednji način:

 • Modul konceptualnega uvoda v UI, s ciljem, da zagotovi ključne digitalne spretnosti državljanom.

 • Nekaj modulov o praktičnem uvodu v UI, ki se osredotoča na osnovne realne primere, kjer je mogoče uporabiti UI.

 • Več praktičnih modulov za specifične aplikacije umetne inteligence na področjih, kot so npr. kmetijstvo, medicina, ekonomija, oglaševanje, varnost, igranje iger ali IoT. Za te module zadošča znanje, pridobljeno v prejšnjih, kar pomeni, da je FuturIA samostojna platforma.

Videoposnetki

Videoposnetki so neprecenljiv element vsake dobre učne platforme, saj podpirajo preostalo didaktično gradivo. Video posnetki imajo zvok v angleščini in podnapise v šestih jezikih sodelujočih držav. Njihove strukture so homogene, čeprav dobro prilagojene specifičnim konceptom za prenos in imajo opredeljeno zgodbo. Začnejo se z jasno razlago ciljev že od samega začetka.