Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Ljubljana. Slovenija

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ) je bila ustanovljena leta 2004 kot samostojni visokošolski zavod. Njeni študijski programi so bili potrjeni na Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije. Pobudo za ustanovitev je podal Institut ”Jožef Stefan”. Bila je močno podprta od industrije (Gorenje, Kolektor, Salonit) in mednarodnega omrežja sodelujočih univerz in institutov iz Evropske unije, ZDA in Japonske ter vrste drugih držav. Institut ”Jožef Stefan” (IJS) zagotavlja središčno raziskovalno-izobraževalno osnovo, v MPŠ pa kot partnerji združujejo svoje znanje in inovativne zmogljivosti za reševanje razvojnih problemov tudi vabljene raziskovalne, industrijske in poslovne organizacije.

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ) je locirana na Institutu “Jožef Stefan” (IJS).

UNIRI | Sveučilište u Rijeci
Croatia
Universidad de Málaga
Spain
TalTech | Tallinna Tehnikaülikool
Estonia
International Balkan University (IBU)
North Macedonia
Slovenia
Mednarodna podiplmska šola Jožeta Štefana
Slovenia

Jožef Stefan International Postgraduate School

Hochschule Offenburg
Germany