Univerza na Reki

Univerza na Reki

Reka. Hrvaška

Univerza na Reki, ustanovljena leta 1973, je dozorela v sodobno evropsko univerzo in center odličnosti, katerega vpliv sega izven regije. S skupno 16 akademskimi enotami smo raziskovalno, znanstveno in izobraževalno usmerjena univerza, ki podpira družbeni in gospodarski razvoj v naši skupnosti, mestu Reka in širši regiji.

Poleg naših prizadevanj, da bi novim generacijam zagotovili kakovostno izobraževanje in zanesljivo središče akademske dejavnosti, je Univerza na Reki razvila sistem vseživljenjskega učenja za distribucijo idej in inovacij, vse z namenom podpreti širši družbeni napredek in narediti severozahodno Hrvaško bolj konkurenčen. Z izgradnjo najsodobnejšega kampusa je Univerza na Reki vidno izboljšala svoje metode poučevanja in znanstveno strukturo, hkrati pa je poskrbela za življenjske in delovne potrebe vsakega študenta in osebja.

UNIRI | Sveučilište u Rijeci
Croatia
Universidad de Málaga
Spain
TalTech | Tallinna Tehnikaülikool
Estonia
International Balkan University (IBU)
North Macedonia
Slovenia
Mednarodna podiplmska šola Jožeta Štefana
Slovenia

Jožef Stefan International Postgraduate School

Hochschule Offenburg
Germany