Rijeka Ülikool

Rijeka Ülikool

Rijeka. Horvaatia

1973. aastal asutatud Rijeka ülikool on kujunenud kaasaegseks Euroopa ülikooliks ja tippkeskuseks, mille mõju ulatub väljapoole piirkonda. Meil on kokku 16 akadeemilist üksust ning me oleme teadusuuringuid, teadust ja haridust pakkuv ülikool, mis toetab meie kogukonna, Rijeka linna ja kogu piirkonna sotsiaalset ja majanduslikku arengut.

Lisaks meie algatustele pakkuda uutele põlvkondadele kvaliteetset haridust ja usaldusväärset akadeemilist tegevust, Rijeka ülikool on välja töötanud elukestva õppe süsteemi ideede ja innovatsioonide levitamiseks, mille eesmärk on toetada laiemat sotsiaalset arengut ja muuta Loode-Horvaatia konkurentsivõimelisemaks. Rijeka ülikool on ajakohase ülikoolilinnaku ehitamisega silmnähtavalt parandanud oma õppemeetodeid ja teaduslikku struktuuri, võttes samal ajal arvesse iga üliõpilase ja töötaja elu- ja töövajadusi.

UNIRI | Sveučilište u Rijeci
Croatia
Universidad de Málaga
Spain
TalTech | Tallinna Tehnikaülikool
Estonia
International Balkan University (IBU)
North Macedonia
Slovenia
Mednarodna podiplmska šola Jožeta Štefana
Slovenia

Jožef Stefan International Postgraduate School

Hochschule Offenburg
Germany