Mis on Erasmus+?

Programm „Erasmus+“ on ELi programm, millega toetatakse hariduse, koolituse, noorte ja spordiga seotud valdkondi Euroopas.

Selle hinnanguline eelarve on 26,2 miljardit eurot. See on peaaegu kaks korda rohkem kui perioodil 2014–2020.

2021.–2027. aasta programmis pööratakse suurt tähelepanu järgmistele valdkondadele: sotsiaalne kaasatus, rohe- ja digiüleminek, noorte demokraatlikus elus osalemise edendamine.

See toetab Euroopa haridusruumi, digitaalhariduse tegevuskava ja Euroopa oskuste tegevuskava prioriteete ja tegevusi.

Programmi raames tehakse ka järgmist:

 • aidatakse ellu viia Euroopa sotsiaalõiguste sammast,
 • rakendatakse ELi noortestrateegia (2019–2027) aspekte, ning
 • aidatakse arendada Euroopa mõõdet spordis.

Võimalused

Erasmus+ pakub mobiilsus- ja koostöövõimalusi järgmistes valdkondades:

 • Kõrgharidus

 • koolituskeskused ja huvikoolid.
 • üldhariduskoolid ja koolieelsed lasteasutused.
 • Täiskasvanuharidus
 • Noored
 • Sport.

Lisainfot nende võimaluste kohta, sealhulgas abikõlblikkuse kriteeriumid, leiate programmi Erasmus+ juhisest.

Väljundid

Erasmus+ tulemused on kättesaadavad aruannetes ja statistilistes kogumikes, samuti Erasmus+ projektide platvormi kaudu. See sisaldab enamikku programmi raames rahastatud algatustest ning mõnda head tavat ja edulugu.

Külastage Erasmus+ ametlikku veebisaiti:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sl/about-erasmus/what-is-erasmus

Koostöö partnerid

UNIRI | Sveučilište u Rijeci
Croatia
Universidad de Málaga
Spain
TalTech | Tallinna Tehnikaülikool
Estonia
International Balkan University (IBU)
North Macedonia
Slovenia
Mednarodna podiplmska šola Jožeta Štefana
Slovenia

Jožef Stefan International Postgraduate School

Hochschule Offenburg
Germany

Projekti tulemused

Haridusportaal

FuturIA on tehisintellekti õppimise põhiline töövahend selles projektis esitatud erinevatel tasanditel ning see on sammas, mis tagab ja toetab selle mõju. FuturIA on kohandatud haridusportaal, mis on kontaktpunkt õpilaste ja õpetajate vahel. pakub interaktsiooni vahendite ja tegevuste kaudu: chatid, foorumid, wikid ja videokonverentsid; dokumendid, veebilehed ja lingid; muuhulgas ka küsimustikud ja projektid.

Õppekava arendamine

Tehisintellekti õpetamine multidistsiplinaarsele sihtrühmale nõuab selget õppekava, peamiselt veebipõhiste moodulite õpetamise juhendite kogumit. Õppekava on partnerriikide tehisintellekti hetkeolukorra põhjaliku analüüsi tulemus erinevatest vaatenurkadest: avalik poliitika, sotsiaalsed teadmised tehisintellekti kohta, tehisintellekti täpne mõiste multidistsiplinaarsetes keskkondades, kõrghariduse uuringud ja praegused vajadused ELis nii avaliku kui ka erasektori seisukohast.

Õppematerjal

FuturIA pakub projekti sihtrühmadele kohandatud õppemooduleid, mis on jaotatud järgmiselt:

 • Tehisintellekti kontseptuaalse sissejuhatuse moodul, mille eesmärk on pakkuda kodanikele olulisi digitaalseid oskusi.

 • Mitu moodulit tehisintellekti praktilise sissejuhatuse kohta, mis keskenduvad põhilistele tegelikele juhtumitele, kus tehisintellekti saab rakendada.

 • Mitmed praktilised moodulid, mis käsitlevad tehisintellekti konkreetseid rakendusi konkreetsetes valdkondades, näiteks põllumajanduses ja meditsiinis, majanduses, reklaamis, turvalisuses, mängude või asjade interneti valdkonnas. Need moodulid nõuavad ainult kahe eelneva mooduli kaudu omandatud teadmisi, mis teeb FuturIAst iseseisva platvormi.

Videod

Videod on iga hea õppeplatvormi hindamatu element, sest need toetavad ülejäänud didaktilist materjali. Videotel on ingliskeelne heli ja subtiitrid osalevate riikide kuues keeles. Nende struktuur on homogeenne, kuigi hästi kohandatud konkreetsetele edastatavatele mõistetele, ning neil on määratletud jutustussuund, mis algab kohe alguses eesmärkide selgesõnalise selgitamisega.