Što je Erasmus+?

Erasmus+ je EU-ov program kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi.

Njegov proračun iznosi oko 26,2 milijarde eura. To je gotovo dvostruko više nego što je bilo dodijeljeno za prethodni program (2014. – 2020.).

Program za razdoblje 2021. – 2027. izrazito je usmjeren na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu.

Podupire prioritete i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programa vještina za Europu.

Taj program također:

 • podupire europski stup socijalnih prava,
 • služi za provedbu strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027.,
 • razvija europsku dimenziju u sportu.

Mogućnosti

Erasmus+ nudi mogućnosti za mobilnost i suradnju za:

 • Visoko obrazovanje.

 • Strukovno obrazovanje i osposobljavanje.
 • Školsko obrazovanje (uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje).
 • Obrazovanje odraslih.
 • Mlade.
 • Sport.

Detaljne informacije o tim mogućnostima, uključujući kriterije prihvatljivosti, dostupne su u Vodiču kroz program Erasmus+.

Rezultati

Informacije o rezultatima programa Erasmus+ dostupne su u izvješćima i statističkim zbirkama, kao i na platformi projekata programa Erasmus+. To uključuje većinu inicijativa financiranih u okviru programa te odabrane primjere dobre prakse i priče o uspjehu.

Posjetite Erasmus+ službenu stranicu:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sl/about-erasmus/what-is-erasmus

Pridruženi partneri

UNIRI | Sveučilište u Rijeci
Croatia
Universidad de Málaga
Spain
TalTech | Tallinna Tehnikaülikool
Estonia
International Balkan University (IBU)
North Macedonia
Slovenia
Mednarodna podiplmska šola Jožeta Štefana
Slovenia

Jožef Stefan International Postgraduate School

Hochschule Offenburg
Germany

Rezultati projekta

Obrazovni portal

FuturIA je okosnica alata za učenje umjetne inteligencije na različitim razinama predloženim u ovom projektu te je stup koji jamči i podržava njezin učinak. FuturIA je prilagođeni obrazovni portal koji omogućuje mjesto susreta između učenika i nastavnika te podržava interakciju korištenjem resursa i aktivnosti: čavrljanja, foruma, wikija i videokonferencija; dokumenata, web stranica i poveznica; te upitnika i projekta, između ostalog.

Razvoj kurikuluma

Podučavanje umjetne inteligencije višedisciplinarnoj publici zahtijeva jasan kurikulum, pretežno u vidu skupa uputa za podučavanje za mrežne module koje je potrebno uključiti. Kurikulum je rezultat rigorozne analize trenutnog stanja umjetne inteligencije u zemljama partnera s različitih gledišta: javne politike, društvenog znanja o umjetnoj inteligenciji, precizne definicije umjetne inteligencije u višedisciplinarnim okruženjima, studijskih programa u visokom obrazovanju i trenutnih potreba u EU, kako iz javne tako i iz privatne perspektive .

Nastavni materijal

FuturIA nudi module učenja prilagođene publici projekta, raspoređene na sljedeći način:

 • Modul konceptualnog uvoda u umjetnu inteligenciju čiji je cilj pružiti ključne digitalne vještinegrađanima.

 • Nekoliko modula praktičnog uvoda u umjetnu inteligenciju fokusiranih na temeljne stvarne slučajeve na koje se umjetna inteligencija da primijeniti.

 • Nekoliko praktičnih modula konkretnih primjena umjetne inteligencije u zadanim područjima, poput poljoprivrede, medicine, ekonomije, oglašavanja, sigurnosti, igara ili Interneta stvari. Ovi praktični moduli zahtijevaju samo ono predznanje koje se stječe s prethodna dva modula, što platformu FuturIA čini samodostatnom.

Videozapisi

Videozapisi su nezaobilazan element svake dobre platforme za podučavanje jer podržavaju ostatak didaktičkog materijala. Videozapisi sadrže zvučni zapis na engleskom jeziku i titlove na šest jezika zemalja sudionica. Njihova struktura je homogena – iako dobro prilagođena specifičnim konceptima namijenjenim prijenosu – i imaju definiranu priču koja počinje jasnim pojašnjenjem ciljeva, od samog početka.