jsi

Ljubljana. Slovenija

Institut “Jožef Stefan” nazvan je po slavnom slovenskom fizičaru Jožefu Stefanu, jedinom Slovencu koji je dao ime fizikalnom zakonu: Stefanov zakon o zračenju.

Više od 200 djelatnika Instituta licencirano je na slovenskim sveučilištima i sudjeluje u procesu visokog obrazovanja. Na Institutu je magistriralo i doktoriralo više od 1800 istraživača. Institut surađuje i sa srednjim školama za koje organizira stručnu praksu i uključuje ih u aktivan istraživački rad.

Institut surađuje s mnogim renomiranim institucijama u svijetu, organizira međunarodne konferencije i sudjeluje na međunarodnim izložbama. Uz navedeno, čini sve kako bi osigurao međunarodnu razmjenu stručnjaka. Mnoga su istraživačka postignuća međunarodno priznata, a mnogi su suradnici IJS-a međunarodno priznati znanstvenici.

UNIRI | Sveučilište u Rijeci
Croatia
Universidad de Málaga
Spain
TalTech | Tallinna Tehnikaülikool
Estonia
International Balkan University (IBU)
North Macedonia
Slovenia
Mednarodna podiplmska šola Jožeta Štefana
Slovenia

Jožef Stefan International Postgraduate School

Hochschule Offenburg
Germany