jsi

Ljubljana. Slovenija

Institut “Jožef Stefan” je poimenovan po znanem slovenskem fiziku Jožefu Stefanu, edinem Slovencu, ki je fizikalnemu zakonu dal ime: Stefanov zakon o sevanju.

Več kot 200 zaposlenih je habilitiranih na slovenskih univerzah in sodelujejo v visokošolskem procesu. Na inštitutu je magistriralo in doktoriralo več kot 1800 raziskovalcev. Inštitut sodeluje tudi s srednjimi šolami, za katere organizira prakso in jih vključuje v aktivno raziskovalno delo.

Inštitut sodeluje s številnimi priznanimi ustanovami po svetu, organizira mednarodne konference in sodeluje na mednarodnih razstavah. Poleg tega dela vse, da zagotovi mednarodno izmenjavo strokovnjakov. Mnogi raziskovalni dosežki so mednarodno priznani, številni sodelavci IJS pa so mednarodno priznani znanstveniki.

UNIRI | Sveučilište u Rijeci
Croatia
Universidad de Málaga
Spain
TalTech | Tallinna Tehnikaülikool
Estonia
International Balkan University (IBU)
North Macedonia
Slovenia
Mednarodna podiplmska šola Jožeta Štefana
Slovenia

Jožef Stefan International Postgraduate School

Hochschule Offenburg
Germany