Kontekst

Nõudlus tehisintellekti (AI) ekspertide ametikohtade järele on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Järgmise dekaadi hinnangul kasvab see jätkuvalt ja seda ei ole võimalik katta tänase hariduspakkumisega. See nõudlus ei tule mitte ainult suurtelt tehnoloogiaettevõtetelt, vaid paljud uued ettevõtted (idufirmad) vajavad tehisintellekti eksperdiprofiile. Sellesse protsessi on kaasatud kõik majandussektorid ja kõik teadusvaldkonnad. Rakenduslik tehisintellekt on äärmiselt valdkondadevaheline ja kõikide majandussektorite vajaduste rahuldamiseks on vaja mitmeid kutseoskusi.

Missioon

Kuna tehnoloogia kasvab jätkuvalt ja mõjutab kõiki meie eluvaldkondi, keskendub meie missioon laia publiku koolitamisele tehisintellekti viimaste arengute kohta ja seega tagame, et kõigil on juurdepääs teadmistele, mida nad vajavad ajakohastamiseks ja teadlike otsuste tegemiseks.

TSAAI meeskond koosneb erinevate valdkondade ekspertidest, kes töötavad koos, et tagada tehnoloogia kasutamist kogu Euroopa ühiskonna heaks.

Eesmärgid

Selle projekti eesmärk on pakkuda rakendusliku tehisintellekti alast läbivat koolitust bakalaureuseõppe üliõpilastele lõpukursustel ning eri valdkondade ja teaduskraadide magistrantidele. Selle eesmärgi saavutamiseks töötatakse välja kõige nõutumad erialaprofiilid, mis kasutavad tehisintellekti kõikides majandussektorites. Selle projekti raames välja töötatud MOOC-kursuse kaudu saavad õpilased omandada nendes erialaprofiilides nõutavad oskused.

Sihtrühmad

  • Üliõpilased.

  • Kõrgharidusõppejõud.
  • Ettevõtted ja muud organisatsioonid, mis vajavad tehisintellekti koolitust.

  • Uudishimulikud inimesed, kes soovivad õppida tehisintellekti kohta.