Primijenjena UI u humanističkim znanostima

 1. Personalizirano iskustvo učenja.
  1. Adaptivno učenje.
  2. Individualizirano učenje.
  3. Diferencirano učenje.
  4. Učenje temeljeno na kompetencijama.
 2. Upravljanje obrazovanjem.
  1. Donošenje odluka.
  2. Korištenje resursa.
  3. Etički aspekti.
 3. Kolaborativno podučavanje.
  1. Timsko podučavanje.
  2. Učenje iz medija.
 1. Kultura.
  1. Očuvanje naše kulturne baštine.
  2. Automatizirano novinarstvo.
  3. Jačanje organizacijskih kultura.
 2. Umjetnost.
  1. Virtualni posjeti.
  2. Otvoreni pristup.
  3. Robotski pisci.
  4. UI slikarstvo.
  5. Komponiranje.
  6. Filmovi.
 3. Jezici.
  1. Učenje jezika.
  2. Prijevod.
  3. Očuvanje jezika.
 1. Vođenje pogonjeno UI-em.
  1. Organizacijsko vodstvo.
  2. Suradničke organizacije.
 2. Privatnost podataka.
  1. GDPR.