Применета Вештачка Интелигенција во науката

 1. Општи предизвици во научното истражување.
  1. Моделирање на слики и видеа.
  2. Моделирање на аудио и секвенционирани податоци.
  3. Mоделирање на јазик.
 2. Алатки за вештачка интелигенција за научно истражување.
  1. YOLO детектирање на објект.
  2. U-мрежна семантичка сегментација.
  3. Графички невронски мрежи.
  4. Генеративни мрежи противнички.
  5. Длабоко Q-учење.
 1. Математика
  1. Откривање на алгоритми со подобри перформанси.
  2. Предиктивна контрола на воздучни роеви во претрпани средини.
 2. Наука од областа на физика и аналитичка хемија
  1. Предвидување на својствата на неоргански материјали со користење на машинско учење.
  2. Оптимизирање на хемиските реакции со користење на длабоко зајакнато учење.
 3. Системски и комуникациско инженерство
  1. Прогнозирање на електрично оптоварување.
 4. Науки за Универзимот
  1. Карактеризирање на гравитационите бранови.
 5. Наука за Земјата како систем
  1. Брзо откривање на земјотреси за системи за рано предупредување.
  2. Моделирање на Земјата како систем.
  3. Прогнозирање во хидрологијата.
 1. Вовед.
  1. Преглед на главните предизвици на полињата.
 2. Молекули на животот: биолошки механизми, структури и функции
  1. Предвидување на структурата на протеините.
  2. Откривање и развој на лекови.
  3. Учење на функционалните својства на протеините.
 3. Интегративна биологија: од гени и геноми до системи
  1. Идентификување на нови гени.
 4. Клеточна, развојна и регенеративна биологија
  1. Подклеточна сегментација во живите клетки.
 5. Физиологија на здравјето, болестите и стареењето.
  1. Класификација на рак на кожата од слики од дермоскопија.
  2. Откривање на дијабетична ретинопатија во ретинално дно.
  3. Толкување на рендген на градниот кош.
 6. Имунитет, инфекции и имунотерапија
  1. Анализа на бактериска слика.
 7. Биологија на животната средина, екологија и еволуција
  1. Идентификација на слики од дивиот свет
 1. Општествениот свет и неговата различност
  1. Заклучоци за социоекономскиот статус од воздушни снимки.
 2. Проучување на човечкото минато
  1. Предиктивна археологија.
 3. Човечка мобилност, животна средина и простор
  1. Моделирање на параметри на пандемијата преку симулирана динамика на населението.
  2. Разбирање на шаблоните на урбан раст.